Svenskarna och internet 2016 Undersökning om svenskarnas internetvanor

Sammanfattning Internettillgången har de senaste åren legat stabilt strax över 90 procent och 82 procent använder internet dagligen, vilket är en ökning med 2 procentenheter ...
Read More